Sprawdź numer kontenera

Program sprawdza, czy podany numer kontenera jest prawidłowy.
Numer kontenera można wpisywać w formatach:
XXXX 1234567
XXXX-1234567
XXXX 123456-7
XXXX-123456-7
Podaj numer kontenera